Ιδρυτική Διακήρυξη

Σύγχρονη Λευκάδα

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου διεξάγονται σε μια δύσκολη πολιτική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία για τη χώρα μας. Κρίση αξιών, οικονομική λιτότητα, αυθαιρεσία, ανασφάλεια, ατιμωρησία, αποξένωση, παραίτηση. Μερικές μόνο λέξεις που αντιπροσωπεύουν την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα.

Η πολυεπίπεδη κρίση ρίχνει έντονα την σκιά της και στον τόπο μας. Δεν μπορέσαμε ως κοινωνία να συγκροτήσουμε ένα σύνολο κοινών στόχων κι ένα οργανωμένο πλαίσιο διεκδίκησης αυτών. Επιπλέον, η μη επίλυση βασικών θεμάτων των υποδομών μας, με πρωταγωνιστικό ρόλο τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, η αλλοίωση και η υποβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η έκρηξη του μαζικού και φθηνού τουρισμού, αποτελούν ζητήματα για το μέλλον του τόπου και τείνουν να αλλοιώσουν την εικόνα των νησιών μας.

Η τωρινή δημοτική αρχή δεν μπόρεσε να πείσει και να εμπνεύσει τους πολίτες για ενεργό συμμετοχή και δεν κατάφερε να συνεργαστεί με τους άλλους θεσμικούς φορείς του τόπου και να επιλύσει τα σοβαρά ζητήματα του τόπου προτάσσοντας εγωισμούς, αγκυλώσεις και προκρίνοντας μικροπολιτικά οφέλη.

Οι διαπιστώσεις και η απόδοση ευθυνών είναι βοηθητικές μέχρι την στιγμή εκείνη που κάποιοι θα πουν «ως εδώ». Έκτοτε έχουν ημερομηνία λήξης. Και για εμάς η περίοδος αυτή παρήλθε.

Αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε μια νέα αναπτυξιακή πορεία σε συνεργασία με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς, ενόψει των δημοτικών εκλογών, απορρίπτοντας πρακτικές του παρελθόντος και αλλάζοντας ταυτόχρονα νοοτροπία.

Η ίδρυση της παράταξής μας, μιας ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής κίνησης πολιτών, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα κομματικών διεργασιών ή προσωπικών φιλοδοξιών, στοχεύει ν’ αλλάξει το σκηνικό στο δήμο Λευκάδας και να αποδείξει ότι οι ενεργοί πολίτες έχουν τη δύναμη να προωθήσουν νέες ιδέες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες. Είμαστε εδώ γιατί οραματιζόμαστε τη «Σύγχρονη Λευκάδα».

Το όραμά μας

Να βγάλουμε το Δήμο από το φοβικό απομονωτισμό του, ακολουθώντας πορεία εξωστρεφή και καινοτόμα. Να τολμήσουμε ένα ποιοτικό άλμα. Να εξελίξουμε τον τόπο μας σε ένα μέρος φιλικό προς τον άνθρωπο, ένα μέρος για να ΖΕΙΣ. Να μετατρέψουμε την Λευκάδα σε Πράσινο νησί, το νησί της Ποιότητας και του Πολιτισμού.

Οι Δημοτικοί στόχοι μας

• Καθημερινότητα: Σύγχρονη και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών, με εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δήμου μας μέσω των νέων τεχνολογιών, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Προτεραιότητά μας ο πολιτισμός της καθημερινότητας.

• Κοινωνική Πολιτική: Αναβάθμιση και επέκταση των κοινωνικών δομών του Δήμου, με δημιουργία νέων έξυπνων δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα για όλους τους δημότες και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους καθώς και τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

• Περιβάλλον: Δημιουργία αναγκαίων υποδομών για μια Ευρωπαϊκή Λευκάδα και υιοθέτηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας. Μιας οικονομίας που στοχεύει στην διατήρηση της αξίας των πόρων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ελαχιστοποιώντας την παραγωγή απορριμμάτων και ταυτοχρόνως προστατεύοντας το περιβάλλον.

• Επιχειρείν: Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και δημιουργία φιλικού κλίματος προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, εγχώριων και ξένων. Αιχμή του δόρατος ο τουρισμός και η «γαλάζια ανάπτυξη» με ταυτόχρονη διάχυση των ωφελειών που απορρέουν από αυτά, σε όλη την επικράτεια του δήμου μας. Δημιουργία ειδικού γραφείου επιχειρηματικότητας. Αξιοποίηση κάθε δυνατού εργαλείου που μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της κοινωνίας και θα απαντά στο κυρίαρχο αίτημά της για ανάπτυξη και απασχόληση.

• Πολιτισμός: Ανάδειξη της ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λευκάδας με την δημιουργία «ζωντανών» αρχαιολογικών και ιστορικών διαδρομών. Ενεργοποίηση στο μέγιστο των κοινωνικών δυνάμεων που κρύβονται στους πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους συλλόγους και φορείς του δήμου στηρίζοντας τις δράσεις τους με το 1,5% των τακτικών εσόδων του δήμου.

• Οικονομικοί πόροι: Συνεχής και εντατική διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενεργοποίηση ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις. Χρησιμοποίηση συγκεκριμένου ποσοστού από τα έσοδα της μαρίνας ετησίως, για την εκπόνηση μελετών.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση πραγματώνεται η ιδέα της συμμετοχικής δημοκρατίας κι εμείς σε αυτήν τη προσπάθεια δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι. Χρειαζόμαστε και επιδιώκουμε τον ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία της Λευκάδας, του Καλάμου και του Καστού για να γνωρίσουμε περισσότερες ανάγκες και ιδέες των συμπολιτών μας ώστε να συνδιαμορφώσουμε το τελικό πρόγραμμα της δημοτικής μας κίνησης.

Η Σύγχρονη Λευκάδα επιδιώκει να είναι η συνειδητή σας επιλογή και η ενεργοποίηση και αλληλεπίδραση των πολιτών που θα επιφέρει, να αποτελέσουν τα θεμέλια της αλλαγής που οραματιζόμαστε και τόσο χρειαζόμαστε.

Πρέπει να γίνουν πολλά. Έχουμε τη θέληση, έχουμε τις ικανότητες, έχουμε το όραμα. Ρεαλιστικά, οργανωμένα και αποτελεσματικά.

Είναι στο χέρι μας!

Skip to content