Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (“Κανονισμός»), θα θέλαμε (α) να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το πολιτικό γραφείο της δημοτικής παράταξης «Σύγχρονη Λευκάδα» με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Καλό (στο εξής «το Γραφείο»), (β) να σας χορηγήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία, και (γ) να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας.  

1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το Γραφείο ως υπεύθυνο επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail: , διεύθυνση) για σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού του Γραφείου (δ/νση, τηλ επικοινωνίας κλπ), δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω πολιτική δραστηριότητα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από το Γραφείο κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

2. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να λάβετε από Γραφείο επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, και σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία (συλλογή, διακράτηση, αποθήκευση και χρήση, αλλά σε καμία περίπτωση διάθεση σε τρίτους), έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κτλ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Γραφείο, να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από το Γραφείο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Γραφείο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Ελλάδας κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με τον διαδικτυακό τόπο οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο στους αριθμούς : 26450 22888 • 694 715 1585

Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημ. Γολέμη, 31100, Λευκάδα

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε τους αναλυτικούς όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.sixronilefkada.gr [εδώ]

 
Skip to content